Ảnh Đẹp

Ảnh số là hình ảnh được ghi nhận bởi bộ cảm biến điện tử và lưu lại dưới dạng dữ liệu trong bộ nhớ của máy (có thể là thẻ nhớ, đĩa, ....).

Xe hơi điều khiển từ xa

Siêu thị kỹ thuật số

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Logo QUANG CAO