Ảnh Đẹp

Đại đa số các máy ảnh kỹ thuật số dành cho người sử dụng không chuyên đều được lập trình sẵn, có mức độ tự động hóa rất cao. Tránh cho người sử dụng việc điều chỉnh như máy ảnh cơ như: điều chỉnh khẩu độ, tốc độ, canh nét, điều chỉnh ISO,...rất ư là phức tạp.Hiện nay, hầu hết các máy ảnh số điều dùng thẻ nhớ để lưu lại hình ảnh đã chụp.

Logo QUANG CAO